Implementare și managementul proiectului:

  • consiliere în perioada de pre-contractare
  • realizarea corespondenței cu autoritatea finanțatoare
  • contractarea şi implementarea proiectului
  • monitorizarea stadiului de implementare a activităților/plăților efectuate
  • întocmirea cererilor de rambursare și a rapoartelor tehnico-financiare
  • verificarea cererilor de rambursare și a rapoartelor tehnico-financiare
  • organizarea procesului de achiziţii publice şi coordonarea achiziţiilor publice
  • monitorizarea respectării cerinţelor de vizibilitate şi publicitate
  • întocmirea rapoartelor intermediare şi finale
  • monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi controlul proiectului etc.