Despre Noi

Compania

Acacia Consultanță & Project Management este o companie relativ tânără, susţinută în activitate de o echipă experimentată. Membrii și colaboratorii acesteia sunt pregătiţi să ofere servicii de consultanţă în management de proiect, servicii de consultanţă în informare privind proiectele finanţate din instrumente structurale şi în servicii de consultanţă privind achiziţiile publice.

Misiune

Misiunea companiei este de a furniza expertiza necesară unui management sănătos și riguros al proiectelor, respectând politicile și regulile finanțatorului (Uniunea Europeană, Banca mondială, Guvernul României, finanțatori privați, etc), maximizând, în acest fel, absorbția fondurilor.

Viziune

Anvergura, profesionalismul şi performanţele unei companii depind în mod imediat de perspectiva pe care aceasta o are asupra pieţei din care face parte. O astfel de perspectivă este rezultatul întâlnirii dintre viziunea asupra modului în care propriile aptitudini pot răspunde, pe termen lung, nevoilor comunităţii din care compania face parte şi abilitatea de a urmări scopurile propuse. Lipsită de experienţă practică, viziunea asumată este ineficientă, la fel cum în afara unei viziuni, misiunea unei companii este lipsită de conţinut. Viziunea asumată de Acacia Consultanță & Project Management este cea a unui mediu de afaceri şi instituţional orientat pe direcţia ascendentă a unei maturizări sustenabile, în cadrul căreia absorbţia de fonduri europene reprezintă o condiţie de neocolit.

Valori

Activitatea Acacia Consultanță & Project Management este ghidată de următoarele valori: profesionalism, onestitate, confidentialitate, abordare specifică, personalizată în funcţie de fiecare proiect, inovaţie şi atitudine deschisă.

Echipa

Echipa noastră este compusă din profesionişti care au excelente cunostinţe privind principiile si cerinţele specifice managementului Fondurilor Europene. Vasta experiență și expertiză a membrilor echipei Acacia Consultanță & Project Management este dată de experiența îndelungată, acumulată în managementul proiectelor finanțate din diverse tipuri de fonduri europene, cu mecanisme și constrângeri diferite: Phare, Fondul European – Programul de Micro Proiecte 2002, Facilitatea Schengen, Fondul European pentru Refugiați, Fondul European de Integrare, Fondul pentru Frontierele Externe, Programul Cadru de Cercetare Dezvoltare – FP 7 al Uniunii Europene, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, etc.

Valoarea proiectelor în care personalul companiei noastre a fost direct implicat (în calitate de experți, consultanți, membrii în echipa de proiect, manager de proiect, etc) depășește 500 Milioane Euro.

Beneficiari ai respectivelor proiecte sunt instituții publice și private din România și din străinătate.