Achiziții publice:


Pentru achizitori:

  • supravegherea legalităţii derulării procedurilor de achiziţie publică
  • întocmirea documentaţiei de atribuire aferente procesului de achiziție – fișa de date a achiziției, caietul de sarcini, modelele de formulare și modelul de contract
  • consiliere în întocmirea documentelor specifice procesului decizional managerial sau achizițiilor publice
  • consultanță pe timpul ședințelor de evaluare a ofertelor
  • monitorizare derulare contracte

Pentru ofertanți:

  • sprijin la elaborarea ofertei și documentelor solicitate în documentația de atribuire
  • verificarea îndeplinirii cerințelor din documentația de atribuire și propunerea de soluții de remediere
  • asistență la elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificare